İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

BALABAN ISI ve CAM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Sağlığı ve Güvenliği’ ni tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelik olarak ele almaktan gurur duymaktadır.

Benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.

BALABAN ISI ve CAM Yönetimi,tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe,sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasının sağlanmasını,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri tespit ederek, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, ortadan kaldırmayı, belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmasını, olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanımın gözden geçirilmesi ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümlerin zamanında yapılmasını,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Şirketimizi İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG kalite ve çevre çalışmalarının sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.